Kompletní servis vozidel

Asistenční systémy

Aktivní bezpečnost

Prvky aktivní bezpečnosti

Prvky aktivní bezpečnosti jsou technická zařízení, systémy a vlastnosti vozu, které pomáhají předejít a zabránit dopravním nehodám. Nejdůležitějšími prvky aktivní bezpečnosti jsou účinné brzdy umožňující bezpečné zpomalení nebo zastavení vozidla, dobrý výhled z vozidla, dobré pneumatiky, přesné a spolehlivé řízení, kvalitní tlumiče zajišťující dostatečný kontakt pneumatik s vozovkou a také osvětlení vozidla. Mezi další prvky aktivní bezpečnosti patří moderní elektronické systémy jako např. ABS, ESP, TCS, EBA, ACC a další.

Adaptivní světlomety

AFL ( Adaptive Forward Lighting) – Adaptivní světlomety

Inteligentní multifunkční natáčecí světlomety pracují v závislosti na natočení volantu, rychlosti jízdy a míře otáčení vozu kolem svislé osy. Světlomety dynamicky osvětlují zatáčku a prostor před vozidlem, tak aby bylo osvětleno okolní prostředí do vzdálenosti 800 metrů, což je vzdálenost, na kterou řidič může efektivně zareagovat i v případě překážky na vozovce. Pokud by byly všechny vozy v Evropě vybaveny adaptivními světlomety, dokázalo by se až 15 % řidičů, kteří měli nehodu, vyhnout střetu s překážkou v zatáčce.

Adaptivní tempomat

ACC (Adaptive Cruise Control) – adaptivní tempomat – asistenční systém pro řidiče, který rozezná vozidla jedoucí vpředu, vypočte jejich rychlost a pomocí řízení brzd a motoru udržuje bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel v závislosti na tempu jízdy.

Aktivní mechanizmus řízení

Active Steering – aktivní mechanismus řízení, umožňuje zasahovat nezávisle na řidiči do mechanismu řízení na přední nápravě, aniž by bylo nutno přerušit mechanické spojení mezi volantem a přední nápravou. Systém se skládá v podstatě z hřebenového řízení, planetové převodovky a elektromotoru. Tento systém přináší nové bezpečnostní a komfortní funkce pro jízdu automobilem.

Asistent jízdy v kolonách

Active City Stop

Inovativní systém prevence nárazu při nízkých rychlostech pomáhá předcházet nehodám v pomalu jedoucím dopravním provozu, při rychlostech do 30 km/h. Pokud zaznamená, že vůz vpředu nečekaně zastavil, začne také automaticky brzdit.

Brzdový asistent

Pohotovostní brzdový asistent pomáhá dosáhnout maximálního brzdného účinku v kritických situacích. Systém zaznamená, jak velký tlak vyvíjí řidič na brzdový pedál, a v případě potřeby ho automaticky zvýší.

BAS (Brake Assist) – brzdový asistent. V krizové situaci asi každý řidič zareaguje prudkým sešlápnutím pedálu brzdy. Je ale takové brzdění dostačující? V posledních letech proběhlo několik testů, kdy se intenzita brzdění měřila na simulátorech. Po testování se potvrdilo, že zhruba devadesát procent řidičů v kritických situacích sice brzdový pedál rychle sešlápne, ale již bez potřebné intenzity.

V brzdovém systému tak nedojde k vytvoření největšího možného tlaku, čímž dochází k prodloužení brzdné dráhy. Tuto nedokonalost řidiče odstraňuje zařízení, které dostalo název brzdový asistent BAS (Brake Assist).

Kontrola mrtvého úhlu

Systém hlídá tzv. mrtvý úhel; pomocí ultrazvukových čidel na bocích vozidla upozorní i na vozy, které řidič nemusí vidět; signalizace probíhá pomocí indikátoru ve vnějším zpětném zrcátku.

Parkovací asistent

Parkovací asistent během jízdy změří parkovací místo a oznámí řidiči, zda se do něj vůz vejde. Poté automaticky vypočítá strategii řízení a snadno a rychle řidiče navede na parkovací místo. Systém dokáže kompletně řídit parkovací manévr – řidič ovládá jen pedál plynu a brzdy.

Prediktivní systém nouzového brzdění

Systém PEBS pomáhá zabránit nárazům do zadní části vpředu jedoucího vozidla a zmírnit jejich následky. Systém, který je založen na propojení radarového snímače se systémem regulace jízdní dynamiky (ESP) nebo elektronickým řízením stability (ESC), v raném stádiu varuje řidiče a v případě nutnosti mu poskytuje pomoc aktivním brzděním.

Systém sledování jízdního pruhu

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu snižuje riziko nechtěného opuštění jízdního pruhu. Řidiči pomáhá zejména na dálnicích a silnicích s dobře viditelným vodorovným značením. Systém pracuje s kamerou na čelním skle, integrovanou do patky vnitřního zpětného zrcátka, která při rychlostech nad 65 km/h snímá vodorovné dopravní značení před vozem. Pokud systém identifikuje neúmyslné opuštění jízdního pruhu, opticky informuje o situaci na přístrojovém panelu a aktivně koriguje řízení s cílem udržet vozidlo v daném jízdním pruhu. Bez viditelného dopravního značení systém nefunguje. Pokud řidič před přejetím dělicí čáry dá znamení o změně směru jízdy, Lane Assistant nereaguje.

Systém sledování rychlostních limitů

ISA – Speed Alert Systems

Statistiky ukazují, že rychlost vozidla má rozhodující vliv na závažnost a následky mnoha dopravních nehod.

Omezení rychlosti na komunikacích jsou jedním z podpůrných faktorů na podporu bezpečného používání silniční sítě tím, že nastavují limity rychlosti dopravy pod hranicí, která je maximálně vhodná pro dané dopravní prostředí. Tím chrání cestující ve vozidle i další účastníky silničního provozu. Dodržování rychlostních limitů by tak zabránilo mnoha nehodám a snížilo by závažnost těch, ke kterým již dojde.

Nadměrná rychlost vozidla ale může být někdy neúmyslná. Řidiči, kteří jsou unavení nebo jinak rozptýlení, mohou jet i neúmyslně rychlostí, které je pro daný úsek větší než povolená. Jiní naopak mohou zcela úmyslně ignorovat dopravní značení s upozorněním na změnu rychlostního limitu. Inteligentní systémy ISA upozorňující na překročení rychlostního limitu tak pomáhají řidičům udržovat rychlost vozidla v doporučených mezích.

Některé systémy zobrazují aktuální limit tak, aby si řidič byl vždy vědom, v jakém úseku se pohybuje a jaká je zde maximální povolená rychlost. Omezení rychlosti může být inicializováno například softwarem, který analyzuje data získaná z kamery pro rozpoznávání značek, případně kombinovaná s daty ze satelitní navigace apod. Další možností je nastavení maximální rychlosti samotným řidičem, který je pak při jeho překročení varován akustickým a grafickým signálem. Zatím jsou obdobné systémy omezující rychlost vozidel v jednotlivých úsecích na komunikacích dobrovolné. Jejich používání je však velmi zodpovědné a rozhodně pomáhá k bezpečnější jízdě.

TSR – rozpoznávání dopravních značek

Přední kamera monitoruje prostor před vozidlem, minimálně 100 m a „čte“ dopravní značky a následně je zobrazuje na informačním displeji; identifikuje a zobrazuje souběžně jak značky omezující rychlost, tak značky upravující předjíždění. Po minutí značky vozidlem její symbol postupně tmavne až do úplného skrytí.

 

Všechny tyto prvky seřizujeme nejmodernějším vybavením od společnosti HELLA GUTMANN, která se problematikou bezpečnosti provozu úspěšně zabývá již několik let.

Ne každý autoservis ví, že tyto prvky je nutné vždy seřídit například po provedení geometrie, výměně čelního skla, demontáži nárazníků u některých typů vozidel po nehodě, opravách karoserie či práci na podvozku.

Po svém servisu vždy žádejte doklad o provedených pracích na vozidle. Současně s dokladem by měl zákazník obdržet potvrzení o seřízení jednoho nebo více bezpečnostních systémů, pokud tyto systémy Vaše vozidlo má ve výbavě.

Pokud máte obavy, že Váš servis neprovedl potřebné seřizovací práce, neváhejte nás kontaktovat pro konzultaci či kontrolu následného seřízení asistenčních prvků.

Vážíme si svých zákazníků, a proto chceme, abyste jezdili bezpečně.

 

VIDEO odkaz

 

Poptat tuto službu

Zpráva